Privacybeleid

1. Verwerkingsverantwoordelijke en vertegenwoordiger

Via haar website (de "Website") en haar desktop applicaties en mobiele applicaties (de "Applicatie") voert LuckLuckGo de hieronder vermelde verwerking van persoonsgegevens uit. Michael Pohl is de aangewezen vertegenwoordiger van LuckLuckGo in de EU in overeenstemming met de Verordening nr. 2016/679 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens (de "GDPR").

Lees aandachtig het volgende privacybeleid dat u, als gebruiker van de Website en/of Applicatie (de "Gebruiker" of "U"), voorziet van de relevante informatie met betrekking tot de verschillende verwerkingen van persoonlijke gegevens door LuckLuckGo, in overeenstemming met GDPR.

2. Gegevensverwerking uitgevoerd door LuckLuckGo

2.1 Verwerking van persoonsgegevens met betrekking tot uw bezoek aan onze website en de aankoop en het gebruik van onze producten

Wanneer de Gebruiker onze Website bezoekt, of een LuckLuckGo-product koopt via de Website of de Applicatie, of onze producten gebruikt, voert LuckLuckGo een verwerking van persoonsgegevens als volgt uit:

2.1.1 Verzamelde persoonsgegevens

Met betrekking tot deze verwerking verzamelt LuckLuckGo de volgende persoonsgegevens via de verzamelformulieren in het bestelproces of andere processen. - Naam; - Geslacht; - Leeftijd; - E-mailadres; - Adres; - Land; - Postcode; - Telefoonnummer; - Bedrijfsnaam en bedrijfstak waar u voor werkt; - Bestelinformatie, zoals de producten die u koopt, datum en bedrag van de bestelling; - Betalingsinformatie zoals creditcardinformatie (type, nummer, vervaldatum, CVV-beveiligingscode)/debetkaartinformatie of andere betalings/factureringsinformatie. - Informatie die wij verkrijgen door uw bezoek aan onze websites. Wij verzamelen informatie over de manier waarop u onze websites bezoekt (met inbegrip van de webpagina die u naar een LuckLuckGo-website heeft geleid, de zoektermen die in een zoekmachine zijn ingevoerd en die u naar een LuckLuckGo-website hebben geleid); - Informatie die wij krijgen door uw gebruik van onze producten. Wij verzamelen informatie over de producten die u gebruikt en hoe u ze gebruikt en uw lokale apparaatinformatie, inclusief maar niet beperkt tot uw apparaatinformatie, besturingssysteem, gebruikersnaam, uw LuckLuckGo ID, locatie, IP-adres, loginformatie, crashrapporten en de informatie en het formaat van de bestanden waarmee u werkt (met uw aanvullende toestemming); - het serienummer van uw product; - Inhoud van de communicatie met klantenondersteuning

2.1.2 Doel en rechtsgrondslag van de verwerking

LuckLuckGo gebruikt de informatie die wij over u verzamelen voor de volgende doeleinden: Om LuckLuckGo in staat te stellen de Gebruiker het (de) bestelde product(en) te leveren; Voor de uitvoering van een contract waarbij de Gebruiker partij is, in overeenstemming met artikel 6.1.b van de GDPR en de verzamelde gegevens noodzakelijk zijn om LuckLuckGo in staat te stellen de Gebruiker te identificeren en te factureren en om zijn bankkaartnummer in rekening te brengen; Voor het verifiëren van uw identiteit en het verlenen van klantenservice of ondersteuning; Het analyseren van uw gebruik van onze websites en producten om beter te begrijpen hoe ze worden gebruikt, zodat we onze diensten en de gebruikerservaring kunnen verbeteren en gebruikers kunnen binden en behouden.

2.1.3 Ontvangers van de persoonsgegevens

Wij kunnen uw persoonsgegevens ook doorgeven aan bedrijven die ons helpen bij het uitvoeren van onze activiteiten door namens ons persoonsgegevens te verwerken voor de hierboven genoemde doeleinden. Dergelijke bedrijven omvatten aanbieders van betalingsverwerkingsdiensten, aanbieders van serverdiensten, aanbieders van gegevensanalysediensten, aanbieders van fraudecontrole en -preventie, aanbieders van e-mailbezorgingsdiensten, sociale media, en andere marketingplatforms en dienstverleners. Daarnaast kan LuckLuckGo de persoonlijke gegevens van de Gebruiker openbaar maken - als LuckLuckGo verplicht is dergelijke persoonsgegevens openbaar te maken of te delen om te voldoen aan een wettelijke verplichting, of om de rechten, eigendom of veiligheid van haar bedrijf, haar klanten of anderen te beschermen; en - aan rechtsopvolgers of vervangende exploitanten van alle of een deel van de respectieve bedrijven van LuckLuckGo.

2.1.4 Overdracht van persoonsgegevens

De verzamelde persoonsgegevens kunnen door LuckLuckGo worden overgedragen aan ontvangers die zich buiten de Europese Unie bevinden en het is mogelijk dat deze bestemmingen geen wetten hebben die de persoonsgegevens van de Gebruiker in dezelfde mate beschermen als in de Europese Unie.

LuckLuckGo zorgt ervoor dat de persoonsgegevens van de Gebruiker die door LuckLuckGo of door haar leveranciers en partners die buiten de Europese Unie opereren, worden verwerkt, veilig worden behandeld en worden beschermd tegen ongeoorloofde toegang, verlies of vernietiging, onrechtmatige verwerking en elke verwerking die niet in overeenstemming is met de doeleinden die in dit privacybeleid zijn uiteengezet.

Hieronder vindt u de relevante informatie over de overdracht:

- LuckLuckGo mag de verzamelde informatie overdragen aan derde partij betalingsverwerkers om het betalingsproces te voltooien; - LuckLuckGo mag de verzamelde informatie doorsturen naar derde partij email bezorgers om promotie emails te versturen, of naar andere marketing platformen en service providers om relevante service te voltooien; - LuckLuckGo kan gebruik maken van track tools van derden (zoals Adwords, Bing, bugsplat, Criteo, disqus, fabric, Facebook, FireBase, Flurry, Google Analytics, Hotjar, LinkedIn, Pardot, Quora, JPUSH) om de informatie over hoe gebruikers de producten en websites gebruiken te volgen, dergelijke informatie zal worden opgeslagen in servers van derden. Dergelijke derde partij track tools kunnen het data-analyse rapport naar LuckLuckGo sturen voor het hierboven genoemde doel van LuckLuckGo; - LuckLuckGo kan de verzamelde informatie opslaan op de servers gehuurd van derde partij server dienstverleners.

2.1.5 Duur van de opslag

LuckLuckGo zal de verzamelde persoonsgegevens bewaren voor de duur van het contract en 60 dagen na de beëindiging van het contract. Na deze termijn zal LuckLuckGo in het bestaan van een recht of een contract of een wettelijke verplichting aan te tonen, de relevante persoonsgegevens worden bewaard via intermediaire archieven voor een duur die niet langer zal zijn dan wat strikt noodzakelijk is met betrekking tot het doel van de opslag en in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving.

De bankgegevens worden gewist zodra de betaling is verwerkt en effectief is geworden. De termijn voor het opnemen van geld kan aanvullend van toepassing zijn. Het nummer en de vervaldatum van het creditcardnummer (niet de CVV-veiligheidscode) kunnen worden opgeslagen via intermediaire archieven voor bewijsdoeleinden in geval van een vordering met betrekking tot de betaling, gedurende de periode die is bepaald in artikel L. 133-24 van de Franse Monetaire en Financiële Code (13 maanden of 15 maanden in geval van een kaart met uitgestelde betaling).

2.2 Verwerking van persoonsgegevens in verband met opmerkingen

Wanneer de Gebruiker beslist om een LuckLuckGo-product te commentariëren via de Website of de Applicatie, gaat LuckLuckGo over tot de volgende verwerking van persoonsgegevens:

2.2.1 verzamelde persoonsgegevens

In het kader van deze verwerking verzamelt LuckLuckGo de volgende persoonsgegevens:

- e-mail adres; - Naam of bijnaam; - profielfoto; - Andere mogelijke persoonlijke informatie die door de Gebruiker via zijn commentaar wordt verstrekt (leeftijd, woonplaats, enz.); - De inhoud van uw commentaar.

2.2.2 Doel en rechtsgrondslag van de verwerking

Deze verwerking wordt door LuckLuckGo uitgevoerd om haar producten te verbeteren en de consumenten en potentiële consumenten een betere en transparante informatie te verschaffen over de LuckLuckGo producten. Genoemde commentaren en de daarmee verband houdende persoonsgegevens worden door de Gebruiker op vrijwillige basis verstrekt, zodat de verwerking van de verzamelde persoonsgegevens berust op de toestemming van de Gebruiker. LuckLuckGo kan de commentaren (met uw relevante informatie) die u plaatst gebruiken voor marketingdoeleinden zodat anderen onze producten beter kunnen begrijpen en gebruiken.

2.2.3 Ontvangers van de persoonsgegevens

LuckLuckGo kan de verzamelde persoonsgegevens doorgeven aan derden, zoals e-mailleveranciers, sociale media, andere marketingplatforms en dienstverleners .

2.2.4 Overdracht van persoonsgegevens

De verzamelde persoonsgegevens worden door LuckLuckGo doorgegeven aan ontvangers die zich buiten de Europese Unie bevinden en het is mogelijk dat deze bestemmingen geen wetten hebben die de persoonsgegevens van de Gebruiker in dezelfde mate beschermen als in de Europese Unie.

LuckLuckGo zorgt ervoor dat de persoonsgegevens van de Gebruiker die door LuckLuckGo of door haar leveranciers en partners die buiten de Europese Unie opereren, worden verwerkt, veilig worden behandeld en worden beschermd tegen ongeoorloofde toegang, verlies of vernietiging, onrechtmatige verwerking en elke verwerking die niet in overeenstemming is met de doeleinden die in dit privacybeleid zijn uiteengezet.

Hieronder vindt u de relevante informatie over de overdracht:

- LuckLuckGo mag de verzamelde informatie overdragen aan derde partijen om promotie emails te versturen, aan andere marketing platformen en service providers om relevante diensten aan te bieden. - LuckLuckGo mag de verzamelde informatie opslaan op de servers gehuurd van derde partij server dienstverleners.

2.2.5 Duur van de opslag

LuckLuckGo zal de verzamelde persoonsgegevens niet langer dan 5 jaar na de verzameling bewaren.

2.3 Verwerking van persoonsgegevens in verband met nieuwsbrieven en reclame-e-mails

Het is mogelijk dat de Gebruiker zich wil abonneren op de nieuwsbrief van LuckLuckGo om op de hoogte te blijven van informatie en nieuws over de producten van LuckLuckGo. In dat geval gaat LuckLuckGo over tot de volgende verwerking van persoonsgegevens:

2.3.1 Verzamelde persoonsgegevens

Met betrekking tot deze verwerking, verzamelt LuckLuckGo alleen de door u verstrekte informatie zoals het e-mailadres van de gebruiker, naam of bijnaam, land, voorkeursproduct, en uw deelname aan de promotie-e-mails.

2.3.2 Doel en rechtsgrondslag van de verwerking

LuckLuckGo verwerkt persoonsgegevens om consumenten en potentiële consumenten te voorzien van informatie en nieuws over LuckLuckGo-producten. De inschrijving op de nieuwsbrief van LuckLuckGo en de daarmee samenhangende verstrekking van persoonsgegevens geschiedt op vrijwillige basis, zodat de verwerking van de verzamelde persoonsgegevens berust op de toestemming van de Gebruiker.

2.3.3 Ontvangers van de persoonsgegevens

LuckLuckGo kan de verzamelde persoonsgegevens doorgeven aan aanbieders van e-mailbezorgingsdiensten en andere dienstverleners, zoals aanbieders van gegevensanalyse en serverproviders.

2.3.4 Overdracht van persoonsgegevens

De verzamelde persoonsgegevens worden door LuckLuckGo doorgegeven aan ontvangers die zich buiten de Europese Unie bevinden en het is mogelijk dat deze bestemmingen geen wetten hebben die de persoonsgegevens van de Gebruiker in dezelfde mate beschermen als in de Europese Unie.

LuckLuckGo zorgt ervoor dat de persoonsgegevens van de Gebruiker die worden verwerkt door LuckLuckGo of door haar leveranciers en partners die buiten de Europese Unie opereren, veilig worden behandeld en worden beschermd tegen ongeoorloofde toegang, verlies of vernietiging, onwettige verwerking en elke verwerking die niet in overeenstemming is met de doeleinden die in dit privacybeleid zijn uiteengezet.

Hieronder vindt u de relevante informatie over de overdracht:

- LuckLuckGo mag de verzamelde informatie overdragen aan leveranciers van e-mailbezorgingsdiensten voor het verzenden van nieuwsbrieven of promotie-e-mails. - LuckLuckGo mag de verzamelde informatie opslaan op servers gehuurd van providers van server diensten. - LuckLuckGo kan gebruik maken van track tools van derden (zoals Google Analytics) om de informatie over de werking van de gebruiker op de reclame e-mails te volgen, dergelijke informatie zal worden opgeslagen op servers van derden. Dergelijke derde partij track tools kunnen het data-analyse rapport naar LuckLuckGo sturen voor het hierboven genoemde doel van LuckLuckGo..

2.3.5 Duur van de opslag

LuckLuckGo zal de verzamelde persoonlijke gegevens bewaren gedurende 3 jaar vanaf het moment dat deze verzameld zijn of vanaf het laatste contact met de Gebruiker (afhankelijk van wat het laatste is). Op het einde van deze periode van 3 jaar, kan LuckLuckGo contact opnemen met de Gebruiker om te weten of de Gebruiker commerciële informatie van LuckLuckGo wenst te blijven ontvangen. Indien LuckLuckGo geen positief en expliciet antwoord ontvangt van de Gebruiker, worden de persoonlijke gegevens verwijderd of gearchiveerd in overeenstemming met de geldende wetgeving.

2.4 Cookies en trackers

Wanneer de Gebruiker de Website en/of de Applicatie raadpleegt, implementeert LuckLuckGo cookies en andere trackers op het toestel van de Gebruiker.

Voor meer informatie over cookies en trackers, gelieve het cookiebeleid van LuckLuckGo te lezen

3. Rechten van de gebruiker

In de mate dat de wet van uw rechtsgebied dit vereist, kunt u onderstaande rechten hebben. Voordat u onderstaande rechten uitoefent, kunt u uw juridisch adviseur raadplegen indien de wetten van uw rechtsgebied onderstaande rechten voorschrijven.

Soorten rechten

Het recht om te worden geïnformeerd

De Gebruiker heeft het recht om voorzien te worden van duidelijke, transparante en gemakkelijk te begrijpen informatie over hoe LuckLuckGo persoonlijke gegevens verzamelt en gebruikt en over zijn rechten. Dit is de reden waarom LuckLuckGo de Gebruiker voorziet van de informatie in dit privacybeleid.

Het recht van inzage

De Gebruiker heeft het recht om toegang te krijgen tot zijn persoonlijke gegevens (indien LuckLuckGo deze verwerkt), en tot andere bepaalde informatie (gelijkaardig aan deze voorzien in deze privacy policy).

Het recht op correctie

De gebruiker heeft recht op correctie van zijn persoonsgegevens indien deze onjuist of onvolledig zijn.

Het recht om te worden vergeten

Dit 'recht om te worden vergeten' geeft de Gebruiker de mogelijkheid om te verzoeken om het wissen of verwijderen van zijn persoonlijke gegevens wanneer er geen dwingende reden is voor LuckLuckGo om deze te blijven gebruiken. Dit is geen algemeen recht om gewist te worden; er zijn uitzonderingen.

Het recht om verwerking te beperken

Onder bepaalde omstandigheden heeft de gebruiker het recht om het verdere gebruik van zijn persoonsgegevens te "blokkeren" of te onderdrukken.

Het recht op gegevensoverdraagbaarheid

De Gebruiker heeft het recht zijn persoonsgegevens die hij aan LuckLuckGo heeft verstrekt in een gestructureerd, algemeen gebruikt en machineleesbaar formaat te ontvangen en heeft het recht deze gegevens aan een andere verantwoordelijke voor de verwerking door te geven.

Het recht om bezwaar te maken tegen verwerking

De gebruiker heeft het recht om, op grond van redenen die verband houden met zijn bijzondere situatie, te allen tijde bezwaar te maken tegen de verwerking van zijn persoonsgegevens.

Het recht om een klacht in te dienen

De Gebruiker heeft het recht om een klacht in te dienen over de manier waarop LuckLuckGo zijn persoonsgegevens behandelt of verwerkt bij de nationale toezichthoudende autoriteit (in Frankrijk, de CNIL).

Het recht om toestemming in te trekken

Indien de gebruiker toestemming heeft gegeven voor een specifieke verwerking van zijn persoonsgegevens door LuckLuckGo, heeft de gebruiker het recht om zijn toestemming op elk moment in te trekken. Indien de Gebruiker dit doet, betekent dit niet dat alles wat LuckLuckGo tot op dat moment met de persoonlijke gegevens van de Gebruiker heeft gedaan met zijn toestemming, onwettig is).

Het recht om instructies te geven

De gebruiker heeft het recht om algemene of specifieke instructies te definiëren met betrekking tot het opslaan, verwijderen en gebruiken van zijn persoonsgegevens na zijn overlijden.

4. Herziening van dit privacybeleid

Af en toe kunnen we dit privacybeleid (of andere documenten met betrekking tot het privacybeleid) wijzigen om LuckLuckGo in staat te stellen uw persoonlijke gegevens op een andere manier te gebruiken of te delen. Als we dat doen, zullen de links naar het beleid op onze websites (die over het algemeen te vinden zijn in de footer van de website) aangeven dat het beleid is gewijzigd. Voor nieuwe gebruikers zal de wijziging van kracht worden op het moment dat deze wordt gepubliceerd. Voor bestaande gebruikers zal de wijziging, indien deze aanzienlijk is, 30 dagen na publicatie ingaan. Wij raden u aan het privacybeleid regelmatig door te nemen voor de meest recente informatie over onze privacypraktijken.

5. Contact opnemen met LuckLuckGo

Als de gebruiker om welke reden dan ook contact wil opnemen met LuckLuckGo (inclusief voor de uitoefening van zijn rechten met betrekking tot gegevensbescherming zoals hierboven uiteengezet), neem dan contact op met support@mobitrix.com

LuckLuckGo zal de verzoeken van de Gebruiker inwilligen en gratis informatie verstrekken, behalve wanneer de verzoeken duidelijk ongegrond of buitensporig zijn (met name vanwege hun repetitieve karakter), in welk geval LuckLuckGo een redelijke vergoeding in rekening kan brengen (rekening houdend met de administratieve kosten voor het verstrekken van de informatie of communicatie, of het ondernemen van de gevraagde actie), of kan weigeren aan het verzoek te voldoen.