Algemene voorwaarden

LuckLuckGo Technology Co., Ltd stelt de informatie en producten op deze website aan u ter beschikking onder de volgende voorwaarden. Door deze website te bezoeken, gaat u akkoord met deze voorwaarden en bepalingen. LuckLuckGo behoudt zich het recht voor om alle rechtsmiddelen te gebruiken in het geval van schending van deze voorwaarden en bepalingen.

Alle rechten die hierin niet uitdrukkelijk worden verleend, zijn voorbehouden.

Er zijn inherente gevaren verbonden aan het gebruik van Software die kan worden gedownload van het Internet, en LuckLuckGo Software raadt u hierbij aan ervoor te zorgen dat u alle risico's volledig begrijpt voordat u de Software downloadt (inclusief, maar niet beperkt tot, de mogelijke infectie van uw systeem door computervirussen en verlies van gegevens). U bent als enige verantwoordelijk voor adequate bescherming en back-up van de gegevens en apparatuur die wordt gebruikt in verband met de Software.

AFBEELDINGEN: Alle logo's, splash screens, pagina headers, afbeeldingen en graphics die op deze Site worden getoond zijn dienstmerken, handelsmerken en/of trade dress (collectief, "Merken") van LuckLuckGo of haar derde-licentiegevers. Behalve voor zover uitdrukkelijk hierin is toegestaan, is het gebruiken, kopiëren, verzenden, weergeven, wijzigen of verspreiden van Merken in welke vorm of op welke wijze dan ook zonder de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van LuckLuckGo verboden en kan inbreuk maken op het auteursrecht, handelsmerk, privacy of andere lokale wetten.

VRIJWARING: U stemt ermee in LuckLuckGo, aan haar gelieerde ondernemingen en hun functionarissen, directeuren, agenten en werknemers te verdedigen tegen schadeloos te stellen voor, en te vrijwaren van, alle vorderingen, verliezen, schade, aansprakelijkheden, kosten en uitgaven, met inbegrip van advocaatkosten, die voortvloeien uit of verband houden met uw gebruikersinhoud, gebruik van de Site of schending van een van deze Voorwaarden..

FEEDBACK: Alle opmerkingen of materialen die worden verzonden naar LuckLuckGo Software, inclusief maar niet beperkt tot feedback, zoals vragen, opmerkingen, suggesties of enige gerelateerde informatie met betrekking tot de Software, deze website of enige andere producten, programma's of diensten van LuckLuckGo Software ("Feedback"), worden beschouwd als niet-vertrouwelijk. LuckLuckGo Software heeft geen enkele verplichting met betrekking tot dergelijke feedback en is vrij om de feedback te reproduceren, gebruiken, openbaar te maken, tentoon te stellen, weer te geven, te transformeren, afgeleide werken te maken en te distribueren naar anderen zonder enige beperking en is vrij om ideeën, concepten, know-how of technieken in dergelijke feedback te gebruiken voor welk doel dan ook, inclusief maar niet beperkt tot het ontwikkelen, produceren en op de markt brengen van producten waarin dergelijke feedback is verwerkt..

REPRODUCTIES: Elke geautoriseerde reproductie van de informatie op deze website moet auteursrechtmededelingen, handelsmerken of andere eigendomslegenda's van LuckLuckGo Software bevatten op elke kopie van het materiaal die door u wordt gemaakt. De lokale wetten bepalen de licentie voor de Software en het gebruik van deze website.

COPYRIGHT: Het auteursrecht op deze website (inclusief, maar maar niet uitsluitend, tekst, grafische voorstellingen, logo's, geluiden en software) is eigendom van en in licentie bij LuckLuckGo Technology Co, Ltd. Al het materiaal op deze site is beschermd door lokale en internationale copyright wetgeving en mag niet worden gekopieerd, gereproduceerd, gedistribueerd, verzonden, weergegeven, gepubliceerd, aangepast, of behandeld in welke vorm of op welke wijze of in welke media dan ook zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van LuckLuckGo Technology Co, Ltd. U mag geen copyright of andere kennisgeving wijzigen of verwijderen uit kopieën van de inhoud.

HANDELSMERK: LuckLuckGo is een handelsmerk van LuckLuckGo Technology Co, Ltd en wettelijk beschermd. Het mag alleen worden gebruikt met de voorafgaande schriftelijke toestemming van LuckLuckGo Technology Co, Ltd in elk specifiek geval. Het gebruik van het LuckLuckGo handelsmerk voor commerciële doeleinden zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van LuckLuckGo is een inbreuk op het handelsmerk en oneerlijke concurrentie in strijd met de wet.

Voor vragen gaat u naar onze Klantenservice voor hulp. Dankuwel.

De website wordt beheerd door LuckLuckGo Technology Co., Ltd.